Loading

Cây Bồ Quân

Cây Bồ Quân

Cây Bồ Quân (Hồng Quân) là một loại trung mộc nhưng ở những cây sống lâu năm liệt vào hàng trung mộc lớn, đạt tới chiều cao hơn 10 đến 15 m, hoa màu trắng xanh, thơm, cho ra quả ăn được, ngọt, có thể ăn sống hoặc nấu chín như mứt, và vỏ cây đôi…

Danh mục:

Mô tả

Cây Bồ Quân (Hồng Quân) là một loại trung mộc nhưng ở những cây sống lâu năm liệt vào hàng trung mộc lớn, đạt tới chiều cao hơn 10 đến 15 m, hoa màu trắng xanh, thơm, cho ra quả ăn được, ngọt, có thể ăn sống hoặc nấu chín như mứt, và vỏ cây đôi khi được sử dụng trong y học.

Cây bồ quân hơi khó trồng, nên đề phòng sâu bệnh hại cây để có biện pháp chữa trị kịp thời. Bón phân định kỳ cho cây hàng năm vào trước mùa mưa để cây cho sai hoa và quả.

Customized by: Thiết kế website