Loading

Cây Bông Nho

Cây Bông Nho

Cây bông nho đỏ là cây bụi hàng năm hoặc lâu năm. Giống cây bông nho đỏ lùn cao 12.5 – 20 cm, giống cây bông nho đỏ cao mọc từ 25 – 30 cm. Thân cây bông nho đỏ mọng nước. Cây bông nho đỏ có lá to, đỉnh lá nhọn nhỏ và lớn dần đến…

Danh mục:

Mô tả

Cây bông nho đỏ là cây bụi hàng năm hoặc lâu năm. Giống cây bông nho đỏ lùn cao 12.5 – 20 cm, giống cây bông nho đỏ cao mọc từ 25 – 30 cm. Thân cây bông nho đỏ mọng nước. Cây bông nho đỏ có lá to, đỉnh lá nhọn nhỏ và lớn dần đến cuống lá. Mép lá có răng cưa nhỏ, gân nổi rõ và cuống lá có màu đỏ nhạt. Lá cây bông nho đỏ có màu xanh lá cây đậm đến màu gỗ bóng.

Cây khá dễ chăm sóc, dễ trồng, tốc độ sinh trưởng trung bình và đặc biệt là cho những bông hoa khá lâu tàn.

Customized by: Thiết kế website