Cây xanh cô đơn này có tên khoa học là Encephalartos Woodii (Tuế) tại vườn bách thảo hoàng gia Kew (Anh Quốc). Nó là cá Read more Cây xanh cô đơn duy nhất còn sót lại từ thời khủng long !