Những ngôi nhà ở Hà Nội, Hội An, Sài Gòn sở hữu các mảng cây xanh mướt hoặc sử dụng vật liệu truyền thống.  Resort Read more 6 nhà Việt vào danh sách bình chọn Công trình đẹp nhất thế giới