Ngoài sân vườn rộng 470 m2, trong khu nhà hiện đại còn có 2 hồ nước và nhiều loại cây hoa. Cũng như những người dân Read more Ngôi nhà một tầng ở Đồng Tháp khiến người thành phố mơ ước