Cây cảnh thường là các loài cây quý và được chào bán với giá trên trời nhưng mức giá 460 tỷ đồng cho 1 cây Read more Cây Sanh cổ thụ được người Nhật hỏi mua với giá 460 tỷ đồng