Dưới sự dẫn dắt của Chris Precht, nhóm Penda đã thiết kế ngôi nhà âm dương ’Ying and Yang’ cho một gia đình muốn sống Read more Ngôi Nhà Âm Dương: “Trộn” Vườn Lên Mái