Loading

Cây Hoa Nhài Leo

Cây Hoa Nhài Leo

Cây bụi, có cành nhánh dài bò ngang, sống dựa. Cành non có lông dày. Lá có lông ở cả hai mặt, màu xanh bóng, mỏng, cuống lá ngắn. Cụm hoa mọc ở nách lá, hay đầu cành mang nhiều hoa, xếp dày đặc. Hoa màu trắng bóng, đẹp và thơm, lâu tàn , nở…

Danh mục:

Mô tả

Cây bụi, có cành nhánh dài bò ngang, sống dựa. Cành non có lông dày. Lá có lông ở cả hai mặt, màu xanh bóng, mỏng, cuống lá ngắn. Cụm hoa mọc ở nách lá, hay đầu cành mang nhiều hoa, xếp dày đặc. Hoa màu trắng bóng, đẹp và thơm, lâu tàn , nở quanh năm. Cây nhài leo là một trong những cây leo được gây trồng rộng rãi làm cảnh, vì có hoa đẹp, thơm có thể trồng bằng cách chiết cành hay giâm các đoạn cành bánh tẻ, cành giâm chóng nẩy mầm dài và vươn cao, thường được trồng làm hàng rào hay uốn trên giàn.

Customized by: Thiết kế website