Loading

Cây Liêm Hồ Đằng

Cây Liêm Hồ Đằng

Thân, tán, lá: Thân dạng dây leo. Cây leo nhờ tua cuốn ở nách lá. Lá hình tim, đậm màu. Hoa, quả, hạt: Hoa mọc thành chùm tựa xim, tập hợp nhiều hoa nhỏ, màu vàng sữa. Cây liêm hồ đằng có sức sống khỏe, bộ rễ phát triển mạnh.

Danh mục:

Mô tả

Thân, tán, lá: Thân dạng dây leo. Cây leo nhờ tua cuốn ở nách lá. Lá hình tim, đậm màu. Hoa, quả, hạt: Hoa mọc thành chùm tựa xim, tập hợp nhiều hoa nhỏ, màu vàng sữa.

Cây liêm hồ đằng có sức sống khỏe, bộ rễ phát triển mạnh.

Customized by: Thiết kế website