Loading

Hoa Mẫu Đơn Nhật

Hoa Mẫu Đơn Nhật

Chiều cao khoảng: 0,3-0,6 m, có khi cao đến 1m, mọc thẳng hay bò dài thành bụi, có lông, có lóng dài 0,05-0,15m. Lá mọc đối hình bầu dục hay thuôn hình giáo, hẹp dần ở gốc và có cuốn dài. Là cây ưa sáng hoặc chịu bóng nữa phần, lá đậm và cho hoa rất…

Danh mục:

Mô tả

Chiều cao khoảng: 0,3-0,6 m, có khi cao đến 1m, mọc thẳng hay bò dài thành bụi, có lông, có lóng dài 0,05-0,15m. Lá mọc đối hình bầu dục hay thuôn hình giáo, hẹp dần ở gốc và có cuốn dài.

Là cây ưa sáng hoặc chịu bóng nữa phần, lá đậm và cho hoa rất đep. cung cấp đủ nước cho cây. Nhân giống từ hạt hoặc giâm cành non.

Customized by: Thiết kế website