Bạn có thể đặt cây vạn niên thanh, lưỡi hổ, phú quý... trong các phòng không có ánh sáng tự nhiên. Cây cau tiểu trâm: Loại cây Read more Các loại cây bạn có thể trồng trong phòng thiếu sáng