Loading

Cây Bách Xanh

Cây Bách Xanh

Thuộc cây thân gỗ trung bình, thân thẳng, có chiều cao khoảng từ 15 đến 25m, đường kính khoảng 2 m. Vỏ có màu nâu đen, nứt dọc thân. Có tán hình tháp rộng. phân cành từ rất sớm, cành con mang nhiều nhánh nhỏ nằm cùng trong một mặt phẳng.\ Cây có đặc điểm…

Danh mục:

Mô tả

Thuộc cây thân gỗ trung bình, thân thẳng, có chiều cao khoảng từ 15 đến 25m, đường kính khoảng 2 m. Vỏ có màu nâu đen, nứt dọc thân. Có tán hình tháp rộng. phân cành từ rất sớm, cành con mang nhiều nhánh nhỏ nằm cùng trong một mặt phẳng.\

Cây có đặc điểm sinh trưởng trung bình. Thích hợp với những vùng đất đá, đồi núi đốc và sống dọc theo các viền bờ suối.

Customized by: Thiết kế website